I LIBERAL ALLIANCES UNGDOM ROSKILDE & LEJRE ...


... er der både plads til alle og plads til den enkelte.

Vi kæmper utrætteligt for et friere og rigere samfund, hvor i morgen bliver bedre end i dag.

Det gør vi gennem politisk uddannelse, kommunikation, arrangementer og et stærkt, sundt og trygt fællesskab.

Ud over dette har LAU Roskilde & Lejre per automatik en plads i LA Roskilde & Lejres bestyrelse og i LAUs hovedbestyrelse - her har man muligheden for at deltage i debatten om de respektive foreningers vedtagne politik, at være med til at planlægge arrangementer og så fremdeles.


Hvis du vil være med i vores stræben efter at gøre Roskilde og Lejre mere liberalt, kan du melde dig ind på www.laungdom.dk.


Vi ses!

LAU ROSKILDE & LEJRE