Lejres borgere quizzer om kommunens økonomi


Mange benyttede lejligheden til at lege med på vores lille valg-spøg: en quiz om kommunens økonomi. Mon ikke udsigten til at vinde 6 fl. god vin også lokkede lidt.


Konkurrencen blev vundet med 5 rigtige ude af 6 mulige. Vinderen får direkte besked.


Særligt spørgsmål 2 og 3 drillede svarerne. Mange svarede rigtigt på spørgsmål 2 - nemlig at der budgetteres med en årlig stigning i udgifterne til “velfærd og omsorg” på 1,5 % årligt i perioden 2019-2024. Men endnu flere mente faktisk, at kommunen er endnu mere rundhåndet og svarede “2 % svarende til den Europæiske Centralbanks inflationsmål”. De fleste mente i spørgsmål 3, at disse penge bl.a. skal bruges til at forsørge det samme antal ældre over 80 år eller 8,5 % flere i denne befolkningsgruppe. Men det rigtige svar er ifølge kommunen 30 % flere over-80-årige i perioden - et tal, der står i skærende kontrast til en udgiftsstigning på 1,5 %.


Quiz-spørgsmålene med fremhævelse af det rigtige svar:


Hvor meget brugte Lejre Kommune i 2019 på “veje og trafik”, der omfatter “vej og park”, “kollektiv trafik” og “vejbelysning og vejafvandingsbidrag”?

 • 39,0  mio. kr.
 • 49,0 mio. kr.   RIGTIGT
 • 89,0 mio. kr.  


Lejre Kommune budgetterer med en stigning i udgifterne til velfærd og omsorg i perioden 2019-2024. Hvor stor en årlig stigning budgetteres der med?

 • -2 % svarende til Folketingets krav til offentlige institutioner om årligt “effektiviseringsbidrag” 
 • 1,5 %     RIGTIGT
 • 2 % svarende til den Europæiske centralbanks mål for inflation (gennemsnitlig prisstigning)


Kommunen forventer i samme periode en befolkningsstigning på 8,5 % i alt. Hvor stor en stigning forventes i aldersgruppen over 80 år, der ofte er ekstra plejekrævende?

 • 0 % - flere bliver ældre, men nogle forlader jo også desværre denne verden
 • 8,5 % som den generelle befolkningsudvikling
 • > 30 %     RIGTIGT


Hvilken udgiftspost er størst i Lejre Kommunes 2019 regnskab?

 • “Dagtilbud” (dvs. børnehaver mm)   
 • “Administrativ organisation”        RIGTIGT


Hvor meget forventer Lejre Kommune at bruge på “Erhverv & Turisme” hver af årene 2021-2024?

 • 2 mio. kr.        RIGTIGT
 • 10 mio. kr.
 • 15 mio. kr.


Hvor meget brugte Lejre Kommune i 2019 på “sundhed og genoptræning” i forhold til udgifterne til “sygedagpenge”?

 • circa det halve
 • omtrent det samme     RIGTIGT
 • circa det dobbelte


Send dine svar til: quiz@la-roskilde.dk