Nikolaj Vester

Hvorfor skal man sætte sit kryds ved mig?


1) Borgerne frem for systemet


Det skal først og fremmest være kommunens ansvar at servicere borgernes daglige problemstillinger og stå til rådighed for at gøre hverdagen nemmere og bedre for den enkelte. Det skal være kommunens ansvar og politikernes ansvar at lytte og løse opgaver, i stedet for at fremstille og diktere, hvordan det skal gøres.


2) Kernevelfærden først


Når en kommune skal budgettere, hvad der skal bruges penge på, så skal det være de vigtigste og tungeste opgaver, der skal veje tungest. Her kæmper jeg hårdt for, at det er starten på livet, som pasningsinstitutioner og uddannelse, der skal have et større fokus frem for prestigeprojekter. Vi skal prioritere midlerne bedre og mere fokuseret, så kommunen varetager deres vigtigste opgaver med vuggestuer, børnehaver, folkeskoler og ungdomsuddannelser til højeste karakter. Herefter kan man begynde at se andre steder hen for at gøre kommunen unik for både familieliv og forenings-Danmark.


Kommunens opgaver skal først og fremmest fokusere på, at dem, der ikke kan selv, skal kunne få den hjælp, de har brug for. Kommunen skal sætte rammerne for et velfungerende erhvervsliv og familieliv og give en større frihed for, at man kan indrette livet, som man gerne selv vil.