POLITIK

Politik Liberal Alliance Roskilde & Lejre


Roskilde har iflg. CEPOS et potentiale til at spare 700 mio. på at blive mere omkostningseffektive. Det vil vi udnytte.


Vi er imod skatte- og afgiftsstigninger. Vi ser, at alle erhvervsafgifter og erhvervssærskatter fjernes.


Vi er for, at indsats belønnes. Indsats som at uddanne sig, være i job, investere, løbe en risiko osv.


Vi er for, at al unødig administration og bureaukrati fjernes. Vi ønsker flere varme hænder i sundheds- og omsorgsdelen samt flere kvalificerede lærere, som sættes fri til at gøre det, de kan.


Vi ønsker, at pengene følger barnet og borgerne.


Vi ønsker en frikommune-ordning for folkeskolen.


Det private erhvervsliv skaber og betaler for vores velstand og velfærd. Det er primært handlen i Roskilde. Vi vil skabe bedre rammer for erhvervslivet, et bedre erhvervsklima og kæmpe for iværksætterne.


Vi vil gøre det mere attraktivt at leve hele livet i Roskilde, så vi vil have flere boliger til unge og ældre. Boliger på færre m2 og for ældre i et plan, men mindre end almindelige parcelhuse og som f.eks. bofællesskaber.


Vi vil bruge anlægsbudgettet på vedligeholdelse af bl.a. vores skoler og ikke på nye prestigebyggerier.


Vi vil kæmpe for, at de offentligt ansatte får bedre arbejdsvilkår. Frihed under ansvar. Vi vil kun fortælle "hvad" - ikke "hvordan".


Vi synes, at "En uge i et barns liv er vigtigere end mødekalenderen på rådhuset".


Vi vil kæmpe for mere genbrug, renere grundvand, mindre støj, mindre forurening og mindre CO2-udslip.


Læs mere om hver enkelt kandidats mærkesager på deres sider.