Roskildes borgere quizzer om kommunens økonomi


Mange benyttede lejligheden til at lege med på vores lille valg-spøg: en quiz om kommunens økonomi. Mon ikke udsigten til at vinde 6 fl. god vin også lokkede lidt.


Konkurrencen blev vundet med 4 rigtige ude af 6 mulige. Vinderen får direkte besked.


Særligt spørgsmålene om udgifterne til “administrativ organisation” og “langfristet gæld” drillede, idet svarerne undervurderede begge dele.


Også spørgsmålet om udviklingen i kommunens serviceudgifter per borger over de 10 år fra 2010-2020 drillede. Mange troede, at disse er “faldet 18 % svarende til Folketingets krav til offentlige institutioner om et årligt effektiviseringsbidrag på 2 % pr. år”, men sandheden er, at de er steget 10 % over perioden ifølge kommunens egne tal. Det siger måske lidt om, hvor meget den offentlige debat er præget af følelser og “spin” frem for fakta.


Quiz-spørgsmålene med fremhævelse af det rigtige svar:


Roskilde Kommunes regnskab for 2020 viser en udgift til kultur på kr. 192.6 mio. Hvad var den reelle udgift til kommunale aktiviteter på området, når man inkluderer borgernes direkte brugerbetaling? 

 • 192,6 mio. kr.
 • 231,8 mio. kr.      RIGTIGT
 • 400,0 mio. kr. 


Hvordan er det gået med kommunens serviceudgifter per indbygger fra 2010-20? 

 • Steget 9.5 procent svarende til 1 procent per år     RIGTIGT
 • De er konstant over perioden
 • De er faldet 18 procent svarende til Folketingets krav til offentlige institutioner om årligt “effektiviseringsbidrag” på 2 procent per år.


Ifølge noterne til kommunens regnskab var der inden for transport og infrastruktur 6 personer beskæftiget med “kommunale veje”. Hvor mange var beskæftiget med “fælles funktioner”?

 • 2
 • 9
 • 122    RIGTIGT


Hvad var Roskildes udgifter til “administrativ organisation” i 2020? 

 • 217 mio. kr. svarende til 2.441 kr. per borger
 • 330 mio. kr. svarende til 3.712 kr. per borger
 • 450 mio. kr. svarende til 5.069 kr per borger    RIGTIGT


Indgår Roskilde Kommune såkaldte “swap” aftaler?

 • Ja    RIGTIGT
 • Nej


Langfristet gæld per indbygger: Hvor meget langfristet gæld har Roskilde Kommune på dine (og dine børns) vegne?

 • 4.772 kr. per borger
 • 9.384 kr. per borger
 • 13.232 kr. per borger     RIGTIGT

Send dine svar til: quiz@la-roskilde.dk